Home Over Coopkracht

Wie zijn we?

Coopkracht is het netwerk voor coöperatieve bedrijven in Vlaanderen. Wij willen het coöperatieve gedachtegoed bevorderen en de groei en ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen steunen. Want de coöperatieve economie kan enkel groeien en een reële invloed uitoefenen op het economisch en maatschappelijk gebeuren als de nieuwe en bestaande waardengedreven coöperatieve vennootschappen mekaar vinden en met elkaar op een bevruchtende manier samenwerken. 

Coopkracht is een feitelijke vereniging die werd opgericht in 2008 en erkend werd door de Nationale Raad voor Coöperaties in 2009.

Onze leden staan bij ons op de eerste plaats. En dankzij onze leden, is Coopkracht de voorbije jaren erin geslaagd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het wakker en zichtbaar maken van het coöperatieve gedachtegoed in Vlaanderen. Hier zijn wij uiteraard heel trots op.

Onze visie is vervat in het statement: "Coöperatief leven en werken, wakker en zichtbaar maken in Vlaanderen" en wordt vertaald in drie strategische doelstellingen:

  • coöperatieve bedrijven praktisch en virtueel samen brengen om ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken, onderlinge samenwerking stimuleren en te werken rond visievorming;
  • de gesprekspartner zijn voor overheden en beleidsvoorstellen formuleren ten gunste van coöperatieve bedrijven;
  • de waardengedreven coöperatieve bedrijven naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties extern profileren.

Lees hierover meer in onze dienstverlening.

De belangrijkste goedbestuursafspraken zijn neergelegd in onze beginselverklaring.

 

Voorstelling:

Jaarverslagen:

Actieplan:

Verslagen ledenvergadering:

 

 

 

Nieuwe leden 2017

Het Coopkracht ICA-kompas

moduleicakompas1

© 2017 Coopkracht vzw